ABUM ẢNH CƠ SỞ SỐ 23 NGÕ 64 LĨNH NAM ĐÓN CHÀO NĂM HỌC MỚI 2019-2020

 

Cơ sở khang trang, sạch đẹp....