Đội ngũ giáo viên

 

- Đội ngũ giáo viên tại Panda House Montessori được đào tạo bài bản với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, được trực tiếp đào tạo và giám sát bởi Mrs Phạm Ngọc Oanh – Học viên Montessori – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA chứng nhận .
- Đội ngũ giảng dạy tại trường là giáo viên trong nước và quốc tế có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non và giáo dục. Trong đó:
- Hiệu trưởng tại Panda House Montessori có trên 5 năm kinh nghiệm quản lý được chứng nhận giảng viên Montessori Quốc tế.
Và có khả năng đào tạo giáo viên Montessori chuẩn!
- Tỉ lệ giáo viên, học sinh đạt chuẩn của Bộ GDĐT
Giáo viên có tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục, giáo viên Montessori được đào tạo và giám sát bởi Bà Phạm Ngọc Oanh – Học viên Montessori Quốc tế – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA chứng nhận.Giáo viên bản ngữ và giáo viên tiếng anh được Panda House Montessori được kiểm tra khắt khe về phát âm, chuyên môn sư phạm đáp ứng được sự tương tác với trẻ.
- Hơn nữa hàng tháng trường mầm non song ngữ Panda House Montessori còn tổ chức định kỳ các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động
- Giáo viên thực hiện nghiêm túc chương trình bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên đề theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tăng số lượng giáo viên đạt chuẩn về trình độ đầu vào, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Tỉ lệ giáo viên, học sinh đạt chuẩn của Bộ GDĐT

Giáo viên có tỷ lệ đạt chuẩn theo quy định của Bộ giáo dục, giáo viên Montessori được đào tạo và giám sát bởi Mrs Phạm Ngọc Oanh – Học viên Montessori Quốc tế – Hiệp hội Montessori Hoa Kỳ MIA chứng nhận.Giáo viên bản ngữ và giáo viên tiếng anh được Panda House Montessori được kiểm tra khắt khe về phát âm, chuyên môn sư phạm đáp ứng được sự tương tác với trẻ.

Trường mầm non song ngữ Panda House Montessori còn tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm và có báo cáo đánh giá cụ thể đối với từng hoạt động, học hỏi các nước tiên tiến trên thế giới về phương pháp giáo dục trẻ tốt nhất.